Tjänster

Vi utför bland annat följande tjänster:                                                                                 

Grävmaskin

6B5S3894

Grävning för grund, grävning för vatten och avlopp,

grävning för jordvärme, dikning, dränering,

planering och rivning.

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Lastbil

Fliskörning, skrotkörning, transporter, grusning av vägar,

timmerkörning, utkörning av hyrflak

och upptagning skogsbilvägar.

                                                                                                                                                                                      

Hjullastare (sommar)

l20

Planering, fräsning, sopning, lastning, lossning

och kranarm för speciallyft.

Hjullastare (vinter)

Snöröjning, sandning, hyvling, kantskärning,

snödikning och upptagning skogsbilvägar.

   

Skulle ni trots allt inte hitta vad ni söker, kontakta oss!