Tjänster

Vi utför bland annat följande tjänster:                                                                                 

 

Lastbil

Fliskörning

Skrotkörning

Transporter

Grusning av vägar

Timmerkörning

Utkörning av hyrflak

Upptagning skogsbilvägar

 

 

6B5S3894

Grävmaskin

Grävning för grund

Grävning för vatten och avlopp

Grävning för jordvärme

Dikning

Dränering

Planering

Vägbrytning

Rivning

                                                                

               

l20

Hjullastare

Planeringfräsning

Sopning

Lastning

Lossning och kranarm för speciallyft

Snöröjning

Sandning

Hyvling

Kantskärning

Snödikning och upptagning skogsbilvägar

 

 

Sorteringsverk

Sortering av matrial

 

 

Skulle ni trots allt inte hitta vad ni söker, kontakta oss!